vastuupäivät 9. ja 10. maaliskuuta

Vastuupäivät alkuperää ei oikeastaan tunneta, sillä sen alkujuuret ovat hämärän peitossa. Ehkä tunnetuin vastuupäivän sääennustus on: ”Yhdeksäs- ja kymmenes päivä maaliskuuta ovat vastuupäivät. Jos silloin on vielä tuuli pohjoisesta, niin on joka kuu koko kesän sinä aikana tuuli pohjoisesta, vaan jos on suvessa, niin on hyvä kesä.”

On ajateltu, että kuukauden alku on vastuussa koko kuukauden säästä ja toisaalta täyden kuun aikana olleet ilmat ovat vastuussa päättyvän kuunkierron ilmoista. Onko siis ajateltu, että jos vielä kuukauden yhdeksäntenä ja kymmenentenä päivänä on samanlaista ilmaa kuin kuukauden alussa, samanlaista ilmaa jatkuu koko kesän samaan aikaan.

Toinen selitys vastuukuulle on vanhempi. Kun syksyllä jakoaikana piiat ja rengit saivat vaihtaa työpaikkaansa, oli lopulliset kontrahdit solmittava viimeistään maaliskuussa ennen kevätkiireitä. Siitä pitäen talon isännän oli otettava vastuu alustalaisistaan. Vastuupäivät alkaisivat siis 9. ja 10. päivänä maaliskuuta.

Tämä ei tietenkään selitä aikaisemmin mainittua sääennustusta. Vastuupäivän-sanan alkuperä jää siis hämärän peittoon eikä sitä kaikki vanhan kansan sääennustuksia tutkivat henkilötkään edes mainitse teoksissaan. Kuitenkin vastuupäivät mainitaan muutamien sääennustuksien yhteydessä.

Yhdeksäs päivä maaliskuuta on myös Sebastianin 40 marttyyrin päivä ja siitä ennustetaan: ”Millainen ilma on marttyyrina, sellainen on sää neljäkymmentä päivää eteenpäin.” Nythän sattui niin, että juuri 9. päivänä maaliskuuta kello 7,30 aurinko tuli esiin pilvien takaa ja päivästä tuli mitä kaunein. Siis tällaista ilmaa jatkuu huhtikuun loppupuolelle.

vastuu