Vainajien muistelupäivä

Ortodoksisessa perinteessä Dimitrin lauantaina 24.10 vietetään vainajien muistelupäivää. Tämä ei ole sama kuin luterilaisessa kirkossa vietetty Pyhäinpäivä, sillä silloin ortodoksit viettävät Karjalan Valistajien juhlaa.

Vainajien muistopäivä eli muistinsuovattana kaikkialla Karjalassa pöydät pantiin koreaksi. Ruokia tarjottiin myös vainajille ja heitä muisteltiin haudoilla. Myös haudoille vietiin ruokaa ja vainajille kerrottiin vuoden asiat.

Ruoat olivat pöydällä tunnin ajan, jolloin kaikki elävät olivat ikonin edessä pitämässä rukoushetkeä. Silloin oli talossa asuvilla vainajilla mahdollisuus syödä kunnolla. Myös hautausmaille vietiin ruokaa ja kun hautausmailta oli palattu, pöydillä olleet astiat pestiin ja sitten vasta elävät saivat ryhtyä syömään.

Salmista kerrottiin: ”Syksyllä pidettyä raadenitsaa sanottiin muistinpyhäksi. Silloin paistettiin hyviä leipiä ja keitettiin puuroa ja vietiin leivät kirkkoon. Jokaisen leivän keskelle pantiin kynttilä palamaan niin kauaksi kuin pappi piti jumalanpalvelusta ja siunasi leivät. Sitten niistä annettiin kirkon ovella odottaville kerjäläisille, ja loput ripotettiin haudoille linnuille ja enkeleille.”

Vuokkiniemellä muissinsuovattana oli tapana, että: ”Edellisen viikon keskiviikkona ja perjantaina oli paastottava. Suovattana oli pirtti pestävä ja kalaa ja lihaa ruoaksi laitettava. Vainajat tulevat muistisuovattana vierailemaan. Jos pirttiä ei ehdi kokonaan pestä, niin edes kolme siltalautaa on puhdistettava.”

Muistinsuovattana piti ehdottomasti mennä hautausmaille viemään vainajilla ruokaa. Haudoilla oli tapana istua pitkään ja kertoa raikkaille läheisille kaikki tärkeät asiat, mitä sinä vuonna oli tapahtunut. Näin vainajat saatiin pidettyä ajan tasalla vuoden kierron ajan.

Jossain paikoin Vienassa muistinsuovatta oli kalapäivä ja silloin uskottiin, että jos vainajia on muistettu vuoden aikana rukouksin ja haudoilla käynnein, vainajat palkitsevat eläviä kunnon kalasaaliilla.

Konevitsan luostarin viimeiset jäsenet Uudessa Valamossa. Vasemmalta munkkidiakoni Joona 60 v., pappismunkki Johannes 78 v. ja Munkki Dimitri 90 v.

munkit