Sata vuotta sitten VI

Erilaisia seteleitä

Tammikuun 1919 loppuun mennessä kansalaisten oli palautettava Suomen pankkiin kaikki epäviralliset valuutat ja vaihdettava ne Suomen markoiksi. Sen jälkeen kaikki korvikeraha menettäisi merkityksensä.

Kun punakaarti julisti 28. päivänä tammikuuta vallankumouksen alkaneeksi, Suomen Pankin johtokunta sulki pääkonttorin. Samana päivänä punakaarti valtasi pankin ja otti setelistön omaan käyttöönsä. Setelipainossa oli kuitenkin käynnistysongelmia ja vasta helmikuussa saatiin uusia 100 markan seteleitä Suomen Pankkiin.

Valkoisilla oli omalla alueellaan Suomen Pankin konttoreita, joilla lain mukaan oli mahdollisuus painattaa omaa valuuttaa ja helmikuussa valtioneuvosto antoi luvan Vaasan Pankille luvan painattaa rahaa valkoisten puolelle.  Oli myös muita toimijoita, jotka painattivat omia setelistöjä ja vekseleitä, että talous toimisi.

Suomessa oli kansalaissodan aikana useita erilaisia rahoja, jotka eivät aina käyneet maksuvälineiksi kuin osissa maata. Sen vuoksi kansalaissodan päätyttyä ja tilanteen normalisoitua, yksi rahakanta oli saatava nopeasti käyttöön.

Kansalaissodan aikana Suomessa oli käytössä erilaisia maksuvälineitä. Valkoisilla ja punaisilla oli omansa. Tammikuun loppuun 1919 mennessä kaikki setelit oli kuitenkin vaihdettava markkoihin. Kuva Matti Virrantalon arkisto.

sata v sitten VI